Autorski wykład na SGH

„Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy" w Szkole Głównej Handlowej to cykl autorskich wykładów ekspertów z Crido Taxand (działającego do marca 2013r. pod marką Accreo Taxand), którego pierwsza edycja rozpoczęła się w październiku 2011r. Jest on prowadzony w ramach programu „Studiuj praktycznie", który opiera się na współpracy uczelni z kilkoma wybranymi firmami. Wykłady Crido Taxand skierowane są do słuchaczy studiów magisterskich, zainteresowanych poznaniem zastosowania prawa podatkowego w praktyce.

Partnerzy Crido Taxand – Andrzej Puncewicz i Paweł Toński - dzielą się ze studentami wiedzą, a przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w doradzaniu największym przedsiębiorstwom działającym na polskim rynku.

Cel wykładów:

Głównym celem wykładu jest przedstawienie podatków jako jednego z elementów prowadzenia każdego przedsiębiorstwa, który może istotnie wpływać na jego wartość. Studenci zapoznają się z obszarami, w których właściwe zarządzanie kwestią podatków w firmie może doprowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia jej wartości i/lub uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zajęcia oparte są na analizie wybranych przepisów (z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, podatkowych umów międzynarodowych oraz innych podatków) wraz z przedstawieniem ich praktycznego zastosowania na konkretnych przykładach optymalizacji pozycji podatkowej. Przykłady praktyczne oparte są o analizę case studies.

Program wykładów:

Cykl wykładów „Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Charakter różnych obciążeń podatkowych (definicja pojęć, pozafinansowe aspekty zarządzania podatkami, wpływy budżetowe, wpływ na wynik finansowy podmiotu, podatek odroczony, wpływ na wycenę przedsiębiorstwa).
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych - podstawowe pojęcia, zarządzanie rozpoznawaniem przychodów i kosztów oraz pozostałe elementy (zaliczki, straty podatkowe, ceny transferowe).
  3. VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT (podmioty zwolnione z VAT, wykorzystanie niższej stawki, wpływ VAT na płynność finansową).
  4. Wpływ pozostałych podatków na wartość firmy i sposoby zarządzania nimi (podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od wynagrodzeń, podatek od czynności cywilnoprawnych).
  5. Pozafinansowe aspekty wartości firmy (procedury, zarządzanie ryzykiem, postępowanie podatkowe).
  6. Case study - analiza sprawozdań finansowych spółek w celu identyfikacji obszarów, w których możliwe są działania zwiększające wartość firmy poprzez zarządzanie kwestiami podatkowymi.
  7. Perspektywa międzynarodowa:
  • podstawowe regulacje i wprowadzenie pojęć (dyrektywy UE, umowy bilateralne, podatek u źródła, zyski kapitałowe vs zyski przedsiębiorstw, zwolnienie vs zaliczenie, „tax sparing" jako specyficzna forma zaliczenia),
  • struktury holdingowe i finansowe vs tzw. „raje podatkowe". Przegląd podstawowych zasad podatkowych w wybranych krajach (Luksemburg, Holandia, Cypr),
  • perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa (podatki u źródła, różnice w stawkach czyli arbitraż podatkowy, holdingi, instrumenty hybrydowe, fundusze inwestycyjne).

8.Nabycia i przejęcia jako operacje, w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Due diligence, podatek odroczony, finansowanie nabycia, optymalizacje.

9.Case study - operacja nabycia jako przykład zarządzania podatkami na poziomie międzynarodowym oraz lokalnym.

Uwaga: Absolwenci wykładu mają możliwość odbycia praktyki w Crido Taxand.

Przez cały rok prowadzimy stały program płatnych praktyk. Zapraszamy do składania aplikacji w zakładce Kariera .

Paweł Toński

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail