Doradztwo europejskie

Zespół Doradztwa Europejskiego doradza międzynarodowym firmom i rodzimym przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na rozwój biznesu. Doradztwo obejmuje zarówno pomoc w pozyskiwaniu finansowania z funduszy Unii Europejskiej, unijnych inicjatyw typu JESSICA, jak również programów krajowych, m.in. ze środków NFOŚiGW czy NCBiR.

Od 2006 roku skutecznie wspieramy polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu dotacji i ulg podatkowych, m.in. na nowe inwestycje, tworzenie centrów usług wspólnych, działalność szkoleniową, inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, odnawialne źródła energii oraz inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Od 2006 roku Zespół Doradztwa Europejskiego pozyskał dla swoich klientów pomoc publiczną w łącznej wysokości ponad 3,8 mld PLN, z czego w ramach działania 4.5 PO IG – prawie 1,5 mld PLN, w tym ponad 218 mln PLN na realizację centrów usług wspólnych i centrów badawczo-rozwojowych.

Zespół Doradztwa Europejskiego wspiera również firmy w negocjowaniu pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, zwolnień z podatku dochodowego w ramach SSE (nasi klienci uzyskali ponad 500 mln PLN zwolnień podatkowych) oraz z podatku od nieruchomości.

Wśród wielu spektakularnych sukcesów Zespołu Doradztwa Europejskiego jest również doradztwo przy pozyskaniu finasowania w ramach Inicjatywy JESSICA dla pierwszego, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, miejskiego projektu rewitalizacji dotyczącego budowy galerii handlowej.

Nasza skuteczność została wielokrotnie doceniona, m.in. przez miesięcznik Forbes (I miejsce w rankingu 2009 i 2010) i magazyn Fundusze Europejskie.

Zapraszamy do śledzenia kanału informacyjnego Crido Taxand na temat dotacji na innowacje - dotacjenainnowacje.taxand.pl