PPP

Naszym Klientom oferujemy usługi doradcze na każdym etapie - od przedinwestycyjnego do wdrożeniowego. Wykonujemy analizy podaży i popytu, a także sondaże inwestorskie. Oferujemy bieżące wsparcie w ramach postępowań o zamówienie publiczne - w zakresie tworzenia ofert i ich prezentacji zamawiającemu czy uczestnictwa w negocjacjach.

Opracowujemy modele biznesowe i tworzymy biznes plany dla przedsięwzięć realizowanych wg formuły PPP z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych proponowanych rozwiązań w zakresie finansowania czy rozliczania projektu. Jesteśmy do dyspozycji podczas wdrażania opracowanej strategii. Nasz zespół jest zawsze gotowy do podejmowania najtrudniejszych wyzwań i realizacji skomplikowanych procedur. Wyjaśniamy i rekomendujemy rozwiązania najlepsze dla każdej ze stron postępowania.

Posiadamy praktyczne doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, podatkowego i związanego z pomocą publiczną dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jesteśmy członkiem Fundacji Centrum PPP

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Manager
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail