Szymon Żółciński, Partner

Dział Doradztwa Europejskiego

Szymon posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności związanych z ochroną środowiska oraz projektów z branży energetycznej. Pracował przy pozyskiwaniu finansowania, w tym z funduszy UE, dla największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ponadto, w wielu przypadkach, z sukcesem przeprowadził proces zatwierdzenia pomocy publicznej przez Komisję Europejską. Jego bogate doświadczenie obejmuje nie tylko pozyskiwanie finansowania z funduszy UE, ale również ze środków krajowych, w tym w ramach SSE i rządowego Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. W ciągu ostatniej perspektywy finansowej UE prowadził projekty, które uzyskały łącznie dofinansowanie na poziomie 1,16 mld zł.

W Crido Taxand pracuje od listopada 2005 r., od 2012 pełni funkcję partnera. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w Biurze Rozliczeń Międzynarodowych oraz w Dziale Doradztwa Europejskiego EY.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Metody Ilościowe, Systemy Informacyjne. Jest stypendystą Uniwersytetu Linkoping w Szwecji. Ukończył też podyplomowe studia na SGH z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

Szymon brał udział w tworzeniu licznych raportów, analiz i publikacji z zakresu pomocy państwa i funduszy europejskich m.in.: we współpracy z Harvard Business Review i PAIiIZ. Jest wsółredaktorem prowadzącym publikacji "Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości" wydanej przez C.H. Beck.