Michał Gwizda, Partner

Dział Doradztwa Europejskiego

Michał posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjacji pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także ubiegania się o środki finansowe na realizację nowych inwestycji, działań na rzecz badań i rozwoju oraz inwestycji związanych z ochroną środowiska. Pracował przy pozyskiwaniu finansowania największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Był także zaangażowany w pierwszy w Europie komercyjny projekt rewitalizacyjny, który uzyskał dofinansowanie w ramach inicjatywy JESSICA.
 
Michał zajmuje się doradztwem związanym z pomocą publiczną od 2002 roku. Praktyczne doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów oraz w Ernst & Young. Obecnie pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za Dział Doradztwa Europejskiego (EAST) w Crido Taxand . Prowadzony przez niego zespół został dwukrotnie (w 2009 i 2010 roku) uznany za najskuteczniejszy w Polsce w pozyskiwaniu dotacji unijnych przez miesięcznik "Forbes" i pozyskał dla przedsiębiorców 4,4 miliarda złotych pomocy publicznej.
 
Michał jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Był stypendystą Uniwersytetu Johana Gutenberga w Moguncji.
 
Michał pracował nad raportami, analizami i publikacjami z zakresu pomocy publicznej i funduszy europejskich, dla m.in.: The Economist, Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, Nowego Przemysłu. Jest współautorem trzech książek o pozyskiwaniu pomocy publicznej wydanych przez wydawnictwo C.H. Beck. Zasiada w radzie Fundacji Centrum PPP.