Magdalena Zawadzka, Partner

Dział Doradztwa Europejskiego

Magdalena specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacjami, pozyskiwaniem finansowania na badania oraz wdrożenia innowacji zarówno w formie grantów, zwolnienia z podatku CIT, jak i preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw. Współpracuje głównie z dużymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami w opracowaniu agend badawczych, selekcji projektów B+R, kształtowania strategii innowacyjności oraz finansowania innowacji. Uczestniczyła lub kierowała pracą zespołów w projektach, dla których łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi niemal 2 mld PLN. Tylko w l. 2015-2016 zakończyła sukcesem projekty pozyskania grantów na B+R, dla których wartość dofinansowania wyniosła ponad 300 mln PLN.

Realizowała audyty projektów międzynarodowych finansowanych z programów współpracy terytorialnej, pracowała przy projektach współfinansowanych z Inicjatywy JESSICA (m.in. doradzała przy pierwszej w Europie umowie finansowanej z JESSICI na rewitalizację obiektu), a także posiada doświadczenie w doradztwie finansowo-ekonomicznym przy projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z Crido Taxand związana jest od 2008 r., od 2016 r. na stanowisku Partnera w dziale Business & Innovation Consulting. Funduszami unijnymi zajmuje się praktycznie od 2003 r. Swoją karierę zaczynała od pracy w instytucji państwowej jeszcze przy funduszach przedakcesyjnych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Uczestniczka kursu Innovation Management na Erasmus University of Rotterdam. Jest autorem i współautorem kilku publikacji z zakresu funduszy europejskich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail