Magdalena Zawadzka, Partner

Dział Doradztwa Europejskiego

Magdalena specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem pomocy publicznej, zarówno w formie grantów, zwolnienia z podatku CIT, jak i preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw. Uczestniczyła lub kierowała pracą zespołów w projektach, dla których łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi ponad 1,5 mld PLN.

Współpracuje głównie z dużymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Ostatnio skupia się na doradzaniu w pozyskiwaniu wsparcia na działalność B+R. Tylko w 2015-2016 zakończyła sukcesem projekty, dla których wartość grantów wyniosła prawie 250 mln PLN. W 2010-2011 kierowała m.in. pracą zespołu dla pierwszej w Europie udzielonej pożyczki z Inicjatywy Jessica udzielonej na projekt rewitalizacyjny.

Z Crido Taxand związana jest od 2008 r. Funduszami unijnymi zajmuje się od 2003 r. Swoją karierę zaczynała od pracy w instytucji państwowej jeszcze przy funduszach przedakcesyjnych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość.

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail