Magdalena Kosewska-Kwaśny, Partner

Dział Doradztwa Europejskiego

W Crido Taxand pracuje od listopada 2005 r. Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów z zakresu pomocy publicznej i pozyskania finansowania, konsultingu oraz projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility).

Od 10 lat wspiera podmioty w procesie pozyskania finansowania zwrotnego lub bezzwrotnego, w tym finansowania projektów w formule PPP oraz zagadnieniach związanych z prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych. Specjalizuje się w usługach związanych ze wsparciem innowacyjności i badaniami rynku związanymi z rozwojem przedsiębiorczości. Sprawuje nadzór merytoryczny nad przygotowaniem studiów wykonalności, realizacji analiz społeczno-gospodarczych, analiz otoczenia rynkowego, badań marketingowych, czy też analiz finansowych.

Posiada wiedzę ekspercką z zakresu rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw innowacyjnych oraz pomocy publicznej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wiedza ta pozwala na efektywną koordynację i wsparcie podczas realizacji projektów, m.in. badań efektywności wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (ewaluacje), czy też przeprowadzenia audytów u przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2003 r. w ramach pracy w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young w Warszawie oraz Ernst & Young w Brukseli. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Produkcji w zakresie Systemów Informatycznych i Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa.

Jest autorką licznych artykułów i publikacji m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck.

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

 

Przeczytaj również: