Newslettery i alerty

Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - listopad 2014

28 listopada 2014
W tym numerze newslettera m.in.: Wydanie nagród rzeczowych w ramach programu lojalnościowego podlega VAT; Członek zarządu spółki akcyjnej świadczący jednocześnie na jej rzecz usługi zarządcze na podstawie kontraktu menadżerskiego nie jest podatnikiem VAT; Odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych stanowi ich pierwsze zasiedlenie. więcej

Crido Taxand Flash - wrzesień 2014

30 września 2014
We wrześniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020; Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) tylko na czas nieznaczony; Organy podatkowe nie mogą szacować wartości nominalnej udziałów wydawanych w zamian za aport. więcej

Crido Taxand Flash - sierpień 2014

29 sierpnia 2014
W sierpniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Przepisy o nieujawnionych źródłach przychodów niezgodne z Konstytucją; Zwrot wkładów do spółki osobowej nie jest przychodem podatkowym; Dotacja do zakupu środka trwałego nie skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów; Karnety wstępu do centrum fitness podlegają obniżonej stawce VAT. więcej

Crido Taxand Flash - lipiec 2014

30 lipca 2014
W lipcowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Nowelizacja CIT i PIT rozpatrzona przez Senat; Opublikowano projekt zmian w Ordynacji Podatkowej; Projekt założeń nowych zmian w VAT. Temat miesiąca: Opodatkowanie świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika jest zgodne z Konstytucją RP. więcej

Projekt zmian do Ordynacji podatkowej - Crido Taxand Ordynacja Podatkowa Flash

21 lipca 2014
W dniu 17 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lipca 2014 r. więcej

Crido Taxand Flash - czerwiec 2014

30 czerwca 2014
W czerwcowym numerze Crido Taxand Flash m.in. Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji; Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia zleceniobiorcy podlega obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy rejestrującej; Wykreślenie wpisu podwyższenia kapitału w wyniku uchylenia uchwały nie uprawnia do zwrotu PCC zapłaconego od zmiany umowy spółki. więcej

Crido Taxand Flash - maj 2014

30 maja 2014
W majowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego; Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia stosowanie stawki 0% VAT przy WDT; Zarówno barterowa wymiana świadczeń, jak i wzajemne potrącenie wierzytelności stanowi uregulowanie zobowiązania na gruncie CIT. więcej

Crido Taxand Flash - kwiecień 2014

30 kwietnia 2014
W Kwietniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora; Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu powinna być rozliczona w okresie, w którym pierwotnie został ujęty przychód; Przeniesienie własności znaku towarowego jako wynagrodzenie za przymusowe lub automatyczne umorzenie akcji nie podlega opodatkowaniu VAT. więcej

Crido Taxand Flash - marzec 2014

W marcowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji nie mają zastosowania do umów cash poolingu; Kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód jest wartość brutto wierzytelności. więcej

Crido Taxand Flash - luty 2014

W lutowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów osobowych; Różnicowanie stawek VAT w zależności od terminu przydatności narusza zasadę neutralności; Rozliczenie płatności związanych z wyrównaniem dochodowości podmiotu powiązanego. więcej